Analysis of the influence of Mars surface thermal environment on spacecraft thermal control
ZHANG Bingqiang, XIANG Yanchao, XUE Shuyan, ZHENG Kai, ZHONG Qi, ZHANG Youwei
Chinese Space Science and Technology . 2021, (2): 55 -62 .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2021.0022