Optimization of in-orbit backup scheme for medium orbit Walker navigation constellation
WANG Xuyu, HU Min, ZHAO Yulong, ZHANG Xueyang, LI Jiuyang
Chinese Space Science and Technology . 2021, (1): 91 -99 .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2021.0011