Research on capture and recovery of low-orbit useless targets
WANG Liwu, LIU Anmin, XU Wangjing , ZHANG Qingbin, WANG Guangxing, LU Yuanyuan
Chinese Space Science and Technology . 2021, (1): 84 -90 .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2021.0010