Error analysis and prediction of Klobuchar ionospheric model 
PENG Yaqi, LI Chonghui, WANG Yiwen, WEI Wulei, DING Baichao, LIU Yangqian
Chinese Space Science and Technology . 2021, (1): 48 -54 .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2021.0006