Research on real-time precise point positioning with iGMAS ultra-fast ephemeris#br#
XU Weizheng, KANG Guohua, PENG Pan, ZHOU Hongtao, LIU Zongqiang, ZHAO Teng
Chinese Space Science and Technology . 2021, (1): 29 -37 .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2021.0004