Dimensional stability analysis of the satellite structure based on in-orbit temperature measurement data
LUO Wenbo, ZHANG Xinwei, QIAN Zhiying, ZHANG Ling, BAI Gang, MO Fan, LU Qingrong, YIN Yazhou, FU Weichun
Chinese Space Science and Technology . 2021, (1): 22 -28 .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2021.0003