Design of expandable diffuser board on GF5 VIMI
JIN Libing, WANG Hao, ZHAO Yanhua, HU Bin, SHI Dongliang, Lian Minlong
Chinese Space Science and Technology . 2020, (2): 81 - .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2020.0024