All electric propulsion satellite trajectory optimization by homotopic approach
DUAN Chuanhui, REN Lixin, CHANG Yajie, BAI Qian, AN Ran, HUANG Yusong
Chinese Space Science and Technology . 2020, (2): 42 - .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2020.0018