Orbit control force coefficient identification by Charp recursion method
ZHANG Ying,WANG Xijing,YUAN Bo,KONG Dalin,BIAN Yanshan
Chinese Space Science and Technology . 2019, (2): 58 -64 .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2019.0011