Designandapplicationofheatpipethermalswitchonlunarbasedultraviolettelescope
ZHANG Bing-Qiang, 吕Wei , ZHANG You-Wei, LI Fu, LIU Zi-Jun, GUO Lin, MIAO Jian-Yin
Chinese Space Science and Technology . 2017, (6): 68 - .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2017.0049