Dumpingeffectofmicrowavesignalinplasmaslabswithsub-wavelengthcharacteristicsaroundspacecraft
WANG Zhi-Bin, KONG Fan-Rong, E Peng, LIANG Yin-Chuan, ZHAO Yuan
Chinese Space Science and Technology . 2017, (1): 111 -116 .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2017.0020