Review of reentry guidance methods for hypersonic gliding vehicles
LIU Si-Yuan, LIANG Zi-Xuan, REN Zhang, LI Qing-Dong
Chinese Space Science and Technology . 2016, (6): 1 -13 .  DOI: 10.16708/j.cnki.1000-758X.2016.0066