DesignandPerformanceAnalysisofSelfadaptionTemperatureControlColdPlate
ZHANG Hong-Sheng, LI Yun-Ze, WANG Sheng-Nan, NING Xian-Wen
Chinese Space Science and Technology . 2015, (6): 12 - .  DOI: 10.3780/j.issn.1000-758X.2015.06.002