AerodynamicEngineeringPredictionMethodsforWingedReentryVehicles
HAO Jia-Ao, JIANG Chong-Wen, GAO Zhen-Xun, LI Chun-Xuan
Chinese Space Science and Technology . 2014, (3): 38 -45 .  DOI: 10.3780/j.issn.1000-758X.2014.03.006