Numerical Study on Aerodynamic Characteristics of an X-37B-like Vehicle
JIANG Chong-Wen, YANG Jia-Shou, LI Ke-Nan, GAO Zhen-Xun, LEE Chun-Hian
Chinese Space Science and Technology . 2014, (2): 36 -44 .  DOI: 10.3780/j.issn.1000-758X.2014.02.005